Namestitev korenskega digitalnega potrdila overitelja HALCOM-CA

Postopek namestitve korenskega digitalnega potrdila overitelja HALCOM-CA za spletne strežnike pričnete na naslednji spletni strani: HALCOM_CA_PO_2.CRT

Spletni brskalnik Internet Explorer vas opozori, da na svoj računalnik prenašate datoteko z digitalnim potrdilom. Digitalno potrdilo odprete s pritiskom na gumb "Open" oziroma "Odpri". Prikaže se okno z informacijami o digitalnem potrdilu.

V oknu z informacijami o digitalnem potrdilu postopek nadaljujete s pritiskom na gumb "Install Certificate" oziroma "Namesti certifikat". Prikaže se vam pozdravno okno čarovnika za namestitev digitalnega potrdila.

Postopek v čarovniku za namestitev potrdila nadaljujete s pritiskom na gumb "Next" oziroma "Naprej.

V oknu, ki se pojavi, izberete  možnost "Automatically select the certificate store baed on the type of certificate" oziroma "Samodejno izberi certifikatno shrambo glede na vrsto certifikata". Postopek nadaljujete s pritiskom na gumb "Next" oziroma "Naprej".

V oknu, ki se pojavi, postopek v čarovniku zaključite s pritiskom na gumb "Finish" oziroma "Dokončaj".

Sistem vas pred vključitvijo digitalnega potrdila overitelja HALCOM-CA ponovno opozori, da dodajate digitalno potrdilo v shrambo korenskih digitalnih potrdil (angl. "Trusted Certificate Store"). Pozorno si oglejte razpoznavni odtis (sha1) digitalnega potrdila (angl. "Thumbprint") in ga primerjate z odtisom, označenim na zgornji sliki. Če se odtisa sha1 ujemata, potrdite vnos digitalnega potrdila s pritiskom na gumb "Yes" oziroma "Da".

Postopek uvažanja korenskega digitalnega potrdila je uspešno zaključen, zato lahko okno z obvestilom zaprete s pritiskom na gumb "OK" oziroma "V redu".